نوشته‌ها

روشهای مطالعه : روش پس ختام

/
  این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است. نا…