مهندس سجاد صالح پور، کوچ و مدرس کسب و کار

» بیزینس کوچ و مدرس کسب و کار

» مشاور و مدرس تجارت الکترونیک

» مشاور و مدرس بازاریابی و فروش

» لایف کوچ و کوچ توسعه فردی

» مشاور مدیریتی و سازمانی شرکت ها و صنایع