مهندس سجاد صالح پور، مشاور و مدرس تجارت الکترونیک

» مشاور تجاری صنایع و کسب و کارها

» مشاور تجارت و صادرات الکترونیک صنایع تولیدی

» مشاور و مجری پروژه های دیجیتال مارکتینگ

» مشاور و محقق در حوزه کسب و کارهای آنلاین

» طراح و توسعه دهنده وب و کارشناس بهینه سازی سئو