دپارتمان برندینگ

مجموعه خدمات برندینگ، خدماتی منحصر بفرد ویژه اشخاص و کسب و کارها در راستای برندسازی و توسعه فروش و شخصیت سازمانی شغلی آنها می باشد

به طور کل فروش حاصل 2 مسیر مختلف از جمله بازاریابی مستقیم و برندینگ است، به این صورت که محصول شما با یه بصورت مستقیم به فروش میرسد تا در جریان اعتبار برند شما به فروش بالا خواهد رسید

این 2 مسیر هردو همزمان نیز می توانند باشند و مکمل یکدیگر هستند و ما در این مجموعه در راستای اهداف شما پیش خواهیم رفت