مصاحبه رادیویی با جوان موفق حوزه کارآفرینی تجارت الکترونیک

سجاد صالح پور-مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسه

مجری محترم : سرکار خانم ملا نوروزی

ساعت پخش : 6 اسفند 1396 ساعت 17 الی 18